Wat zijn proefdieren

Proefdieren zijn gewervelde of ongewervelde dieren die worden gebruikt voor dierproeven. Op die proefdieren worden medicijnen getest om te zien hoe de dieren er op reageren en om vragen te beantwoorden van de wetenschap. Meestal hebben dierproeven tot doel om meer te weten te komen over de effecten van een geneeskundige behandeling of een medicament/geneesmiddel. Dit wordt getest op dieren omdat ze denken dat het bij mensen ook nuttig kan zijn. En om zeker te zijn dat de medicijnen geen ernstige complicaties veroorzaken. Het dier is dus een test of een mens het medicijn kan nemen. Ook worden er dierproeven gedaan voor psychologische onderzoeken. Dan gaan ze kijken wat het leergedrag is van een dier en dat vergelijken ze met een mens.

Al de geneesmiddelen worden eerst op losse weefsels getest en daarna op dieren. Eerst nemen ze ‘lage’ dieren, zoals ratten en muizen, om de giftigheid te bepalen. Daarna wordt het op hogere dieren getest, honden bijvoorbeeld. Pas als het op weefsel en dier goed gaat wordt het op de mens getest. Hier heb je proefpersonen voor. Omdat het op een dier is getest kunnen we nooit 100% zeker ervan zijn dat het goed gaat. Een mens heeft namelijk wel wat andere eigenschappen.

In 2004 werden in Nederland zo’n 633.155 dieren gebruikt voor dierproeven. De knaagdieren worden daar het meest voor gebruikt. Ze zijn goedkoop, nemen weinig ruimte in beslag en planten zicht snel voort

Er zijn organisaties tegen proefdieren, zo heb je in Nederland de Vereniging Proefdiervrij.  Zij willen afschaffing van proefdieren.